​Meklingen kommer som en følge av at det ble brudd i forhandlingene med KS Bedrift 2. juni i år, og partene har frist fram til midnatt 24. september på å komme til enighet. Dersom de ikke blir enige, kan det bli streik fra arbeidstart 25. september.

Fra DNMF deltar Kjell Hauso, leder av forhandlingsutvalget for offentlig sektor og hovedtillitsvalgt, og seniorrådgiver Svein Roger Mandal. Vi har ikke anledning til å røpe noe av det som skjer under meklingen, da dette er taushetsbelagt.

 

Mekling Energiavtale 1 2014.jpg

​Riksmekler Bjørn Lillebergen kalte partene på Energiavtale 1 inn til mekling 23. september. Nederst til venstre sitter Svein Roger Mandal og stående til høyre ser vi Kjell Hauso. Foto: Vibeke Ekeland Grønn