08.12.2017 
Meklingen i mellomoppgjøret NOR Utenriks (inklusiv offshore service) starter onsdag 13. desember kl. 12.30. ​

 
Det norske maskinistforbund tar tre skip i utenriksfart ut i konflikt torsdag 14. desember klokken 0600 hvis ikke partene blir enige hos mekleren innen meklingsfristen ved midnatt onsdag 13. desember. Vær oppmerksom på at det også kan bli mekling på overtid (utover kl. 24.00).

Mellomoppgjøret foregikk 7. desember og samme dag konkluderte forhandlingsutvalget i Det norske maskinistforbund med at tilbudet fra arbeidsgiverne ikke kunne aksepteres.

De hovedtillitsvalgte vil sammen med Det norske maskinistforbund komme tilbake med mer informasjon om hvordan medlemmene skal forholde seg ved en eventuell konflikt. Dialogen med skip som eventuelt blir berørt vil selvfølgelig være tett.