04.12.2018 
Meklingen mellom Dnmf og Norges Rederiforbund er i gang

 Partene møttes i dag i Grensen 3 i Oslo hos Riksmekleren.

 
Meklingen er begjært avsluttet kl. 24.00 onsdag 5. desember.

 
Mekleren var tydelig på å minne partene på at det foreligger taushetsplikt på det som diskuteres fra meklingen åpnes til meklingen avsluttes. Taushetsplikten gjelder under, men også etter meklingen, og brudd blir straffet med bøter.

 
Plassfratredelse er meldt for følgende rederier og skip:
DOF: «Skandi Marøy»
Solstad: «Far Sun» og «Normand Supporter»
Siem Offshore: «Siem Symphony»
Troms Offshore: «Troms Arcturus»
Eidesvik Offshore: «Viking Prince»

 
De som omfattes av et eventuelt første uttak har fått direkte beskjed. Øvrige medlemmer forholder seg i ro.
Det vil tas stilling til eventuell uravstemning blant medlemmene på overenskomstene.
Følg med på nettsidene og vår facebookside.

 
Spørsmål kan rettes direkte til:
Hege-Merethe Bengtsson, forhandlingsleder, mobil 414 41 818
Håkon Eidset, områdeansvarlig, mobil 469 51 528

--
Hege-Merethe Bengtsson er forhandlingsleder. Hun har med seg i engere utvalg, leder av forhandlingsutvalget Morten Reite og nestleder i utvalget, Marius Slettingdal. Øvrige medlemmer i forhandlingsutvalget er Trym Lokander, Odd Jonassen og Rune Gjertsen.

Delegasjonen.jpg