06.12.2018 
​​Partene kom til enighet. Meklingen på NOR-området i havn - ingen streik.​​

 Meklingen foregikk på et bakteppe der maritim næring generelt går bra, men rederinæringen sliter fremdeles. Ratene i Nordsjøen er lave og kostnadsnivået i Nordsjøen må opp. Dette for at det skal være mulig å beholde norsk bosatt arbeidskraft om bord.
Til tross for dette var sjømannsorganisasjonene samlet om et krav på et reelt lønnsoppgjør og hadde fokus på et generelt tillegg til alle. Etter at sjømannsorganisasjonen gjennom flere år har vist ansvarlighet og solidaritet, var det nå tid for reelle lønnstillegg og akseptert 0 -oppgjør, samtidig som det har vært avtalt «Reduksjonsavtaler» lokalt som har medført et betydelig, midlertidig, lønnskutt for våre medlemmer over flere år. Det har vært gjennomført ulike prosjekter for å øke konkurranseevnen i næringen i samarbeid med rederne.

 
Resultatet av meklingen er:

NOR registrerte ferger i Nord- og Østersjøferger fikk et generelt tillegg til alle på 3,0 % samt velferdspermisjon for besteforeldre, justering av ferieprotokollen, justering av reiseutgifter ved bytting av bosted.

Nor offshoreservice fartøyer og kranskip fikk et generelt tillegg til alle på 2,8%

Nor Kabelskip avtalen fikk et generelt tillegg på 3,0 % til alle.

Riksmeklerens skisse i sin helhet ligger her:
NORenighet2018.pdf

Dette innebærer at Sjømannsorganisasjonene har oppnådd et bedre resultat enn for de fleste andre grupper i norsk arbeidsliv. Til sammenlikning gikk Frontfaget og offentlig sektor i havn med en ramme på 2,8 %. Det er ikke det samme som et generelt tillegg på 2,8 % til alle. De fleste fikk mellom 8000 kr og 11000 pr år i disse sektorene.

 

 
Spørsmål kan rettes direkte til:
Hege-Merethe Bengtsson, forhandlingsleder, mobil 414 41 818
Håkon Eidset, områdeansvarlig, mobil 469 51 528

--
Hege-Merethe Bengtsson er forhandlingsleder. Hun hadde med seg i engere utvalg, leder av forhandlingsutvalget Morten Reite og nestleder i utvalget, Marius Slettingdal. Øvrige medlemmer i forhandlingsutvalget er Trym Lokander, Odd Jonassen og Rune Gjertsen.