09.02.2018 
​​Mellomoppgjøret Nordisk NIS med Norges Rederiforbund startet med en møte i plenum kl 11.00 i dag.

 Mellomoppgjøret Nordisk NIS med Norges Rederiforbund startet med en møte i plenum kl 11.00 i dag.

I motsetning til hovedoppgjør, omfatter krav og tilbud som regel bare lønnsøkninger ved mellomoppgjør.

Forhandlingene i mellomoppgjøret føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet, utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår.

 De tre sjømannsorganisasjonene forhandler parallelt under dette lønnsoppgjøret.

DSC00345 (1).JPG

download (4).jpg

download (3).jpg