13.09.2016 
De norske sjømannsorganisasjonene mener regjeringen nå må sørge for at norsk lov skal gjelde for all aktivitet på norsk sokkel.

 
​Pressemelding:

Utdatert regelverk

Arbeids- og sosialministeren ba i fjor høst Petroleumstilsynet vurdere påstander om at stadig flere operasjoner på norsk sokkel flyttes fra rigger til såkalte flerbruksfartøy som faller utenfor norsk lov. Rapporten slår fast at stadig flere operasjoner som tidligere ble utført på faste og flyttbare rigger, underlagt norsk lov og med krav til norske lønns- og arbeidsforhold, overtas av flerbruksfartøy, ofte registrert i utlandet.

- Dersom flerbruksfartøyene registreres i andre land omgår de norsk lov, både når det gjelder sikkerhet og lønns- og arbeidsforhold om bord. Her er vårt regelverk rett og slett utdatert. Det er problematisk på flere måter, sier lederen for Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat, Terje Hernes Pettersen.

Bekymret for sikkerheten

Hernes Pettersen har sammen med fagsjef Odd Rune Malterud i Maskinistforbundet (DSO), deltatt i rapportarbeidet. Malterud er bekymret for sikkerheten om bord dersom det ikke iverksettes tiltak.

- Norge har blant verdens strengeste regler for sikkerhet på olje- og gassområdet. Fartøy som er registrert i land utenfor EU, har ikke like strenge krav. Dette er alvorlig for de som jobber om bord og konkurransevridende. Det er uforståelig at tilsynet, tross innspill fra oss på 50 sider, ikke har gått inn og sett nærmere på disse sikkerhetsutfordringene, sier Malterud.

Sosial dumping

Rapporten slår fast at mange av flerbruksfartøyene har langvarige oppdrag på norsk sokkel, og ikke er registrert i Norge. De er da underlagt regelverket i staten der de er registrert, og kan operere med stort innslag av utenlandsk mannskap med lønn ned mot 35 kroner timen.

- Det er urovekkende at Petroleumstilsynet ikke kommer med klare anbefalinger til tiltak som kan forebygge sosial dumping og omgåelse av norsk lov på sokkelen. Det er merkelig passivt av en instans som har som ansvar å ivareta sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø på sokkelen, sier Hernes Pettersen.

Juridisk mulig med tiltak

Hernes Pettersen mener tilsynet unødvendig problematiserer de folkerettslige sidene ved å gi norsk lov anvendelse for flerbruksfartøy.

- Rapporten burde vært enda klarere på dette punkt. Vi har under arbeidet med rapporten gjort Petroleumstilsynet oppmerksom på at en rekke sokkelstater har slik regulering, uten at de opererer i strid med folkeretten. Det er videre gjort en grundig juridisk utredning som konkluderer med at folkeretten gir norske myndigheter adgang til å regulere fartøy som har kontrakt på norsk sokkel. Samtidig har vi poengtert at norsk lov allerede gir hjemmel til å regulere utenlandske flerbruksfartøy på norsk territorium.
Mangelfull rapport
Generelt lider rapporten av at tilsynet har valgt å definere bort de mest sentrale problemstillingene slik at den gir flere spørsmål enn svar, og således rett og slett ikke fremstår som troverdig, sier Hernes Pettersen.

Bl.a. får vi ikke svar på dette:

1) Er det greit at sikkerheten på norsk sokkel er overlatt til stater som Marshall Island, Panama, Liberia, uten samme strenge krav til sikkerhet som for EU-fartøy?

2) Er det akseptabelt at det norske folks ressurser på havbunnen utvinnes ved hjelp av utenlandsk arbeidskraft ned mot 35 kr timen? Hvis nei, hva gjør myndighetene med det?

3) Rapporten peker på at aktørene er internasjonale, at virksomheten er internasjonal, underforstått at da kan ikke det stilles nasjonale krav til dem. Det ville ikke vært akseptabelt om en utenlandsk entrepenør som utførte et byggeoppdrag på norsk landjord i fire måneder var unntatt norsk lov og at norske myndigheter ikke brydde seg om å kontrollere arbeidstakerne, hvilke rettigheter – hvorfor er dette akseptabelt på norsk sokkel?

4) En fersk høyesterettsdommen innebærer at en norsk arbeidstaker som jobber for en norsk arbeidsgiver på norsk sokkel (på fremmedflagget fartøy) faller utenfor norsk lov – er dette akseptabelt?

Kontaktpersoner:

Terje Hernes Pettersen, mobil: +47 906 23 866, epost: terje.hernes.pettersen@sjomannsunion.no
Odd Rune Malterud, mobil:+47 913 31 563, epost: orm@dnmf.no