15.04.2015 
​Det ble også lagt nærmere planer for arbeidet fremover - med satte tidsfrister.

Det er enighet om at delmålene jobbes videre med fortløpende, og hovedmålet med et omforent dokument hvor disse faktapunktene skal danne grunnlag for vurderingen om det skal være elektriker om bord, og om i så fall om det skal være en ETR eller ETO. Dokumentet skal legges frem for endelig godkjenning i rådet for maritime sertifikater og bemanning den 26. mai, og kan publiseres etter denne datoen.

På møtet deltok fagsjef Odd Rune Malterud og generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson fra DNMF. Fra Sjøfartsdirektoratet deltok Lars Alvestad, avdelingsdirektør for fartøy og sjøfolk og Yngve Folven Bergersen, underdirektør for utdanning, sertifisering og bemanning.


Odd Rune Malterud
Fagsjef