31.01.2018 
Rådgiver Helene J. Brandal har i dag vært på besøk på Bergen tekniske fagskole, der hun har snakket med studentene, og svart på spørsmål.​

 bergen.jpg

Elever ved Bergen tek​niske fagskole kjj. (Foto: Helene J. Brandal)

Rådgiver Helene J. Brandal har i dag vært på besøk på Bergen tekniske fagskole, der hun har snakket med studentene, og svart på spørsmål.

Skolebesøkene er en del av vår kontakt med nye generasjoner ansatte i de maritime næringene. Fagorganisering er viktig, og vil bli enda viktigere fremover. Med en dialog med studentene ønsker vi å bevisttgjøre dem om vår rolle, og hva de får ut av å være organiserte.

simulator.jpg

Faglærer Lars Hellevik viser frem simulatoren som elevene bruker i undervisningen. (Foto: Helene J. Brandal)