​Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen har varslet at politiet iverksetter økt beredskap for å møte en mulig terrortrussel.

 
​Politiets sikkerhetstjeneste har mottatt informasjon som tyder på at en ekstrem gruppe i Syria har til hensikt å gjennomføre en terrorhandling i løpet av de nærmeste dagene. Politidirektøren og justis- og beredskapsdepartementet vil komme med mer informasjon om hvilke tiltak de vil iverksette i løpet av dagen.