Næringsminister Monica Mæland skal til fem byer i løpet av høsten for å få innspill til regjeringens nye maritime strategi som etter planen skal legger fram i løpet av våren 2015. 20. november var det Oslos tur. Og hun hadde invitert aktørene i bransjen til høring i lokalene til rederigiganten Wilhelm Wilhelmsen på Lysaker.

 
Statsråden sa at arbeidet med regjeringens nye maritime strategi er i full gang. Møtet på Lysaker var et av fem der hun har invitert næringen i fem byer til å tenke høyt om hvordan man sammen kan styrke maritim sektor.

Temaet for høringsmøtet i Oslo var tjenester og uteapparatet. Representanter fra blant annet rederier, utdannings- og finansinstitusjoner deltok.

Det ble fra deltakerne påpekt at man i grove trekk er fornøyd med det tilbudet som staten gjennom blant annet ambassadene tilbyr i andre land, men at det er en del endringer som kan gjøres for å bedre dette. Kontrasten mellom Norge som en betydningsfull sjøfartsnasjon med en av verdens største og mest morderne flåter og den mangelfulle satsingen på maritim utdanning her hjemme, ble omtalt som et paradoks.

Styreformann, Felix Tschudi, i Tschudi Shipping, påpekte blant annet at næringen som oftest trenger konkret hjelp ganske raskt, og at dette som oftest fungerer bra.

- Hvor bra og hvor raskt vi får løst utfordringene avhenger av kunnskapsnivået, og ikke minst nysgjerrigheten hos de som jobber på ambassadene rundt om i verden, påpekte han. Tschudi etterlyste en bedre skolering av de som skal jobbe ute.

Tirsdag 25. november gikk ferden videre til et nytt møte i Ålesund, og 27. november avslutter hun turneen i Tromsø. Innspillene fra rapporten som Fartsområdeutvalget overleverte næringsministeren i september i år, skal tas med i arbeidet med den maritime strategien. Fartsområdeutvalget har i ettertid fått et utvidet mandat til å vurdere tiltak som kan fremme innflagging av norskkontrollerte skip under utenlandsk flagg. Utvalget skal levere tilleggsrapporten 12. januar 2015.

 

Næringsminister Monica Mæland henter innspill fra næringen til regjeringens maritime strategi. Foto: Jógvan H. Gardar