​Lederen av DSO-klubben, Sigurd Karlsen, orienterer om bemanningssituasjonen.

 
​«Som sikkert alle nå vet, så har North Atlantic Drilling inngått en langtidskontrakt med det russiske selskapet Rosneft. Det innebærer at riggen West Navigator skal brukes til boring i Svartehavet i en 5-års periode. Skiftordning blir lik tid på og lik tid fri. Dette betyr at det er to skift for mye på West Navigator. Det samme gjelder for West Hercules som skal til Canada i 550 dager fra 1. september 2014. Riggen returnerer til Norge i mars 2016 og skal da bore for Statoil. Konsekvensen av dette er at North Atlantic Drilling får en del overtallige ansatte, og det er igangsatt en nedbemanningsprosess. Fagforeningen er med i hele denne prosessen og ser til at arbeidsgiver følger ansiennitets- og kompetanseprinsippene i hovedavtalen. Vi gjør vårt ytterste for at så mange som mulig skal få beholde jobben. DSO-klubben anbefaler at de som har muligheten til å jobbe internasjonalt, til å si ja hvis de får tilbud om det. Alle kan fortsette å være medlem av DSO.

Les mer om saken på DSOs hjemmeside: http://www.dsoseadrill.com/nyheter.html"

Sigurd Karlsen
Klubbleder
DSO North Atlantic Drilling


De samarbeidende organisasjoner (DSO) er en sammenslutning mellom Det norske maskinistforbund (DNMF) og Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF), opprettet spesielt for å ivareta lønn og arbeidsvilkår for ansatte i sertifikatpliktige stillinger i oljenæringen.