04.09.2019  ​Seniorrådgiver Ulf Brekke deltok på fiskerikonferansen til Sjømannsforbundet, som ble avviklet på Parken Hotell i Ålesund tirsdag 4. september.

Fiskeri- og sjømatminister, Harald Tom Nesvik, var invitert til å informere om kvotemeldingen som kom den 21. juni i år.

I hovedsak var regjeringens forslag i kvotemeldingen en forenkling av dagens system, samt få til en ordning der mer av det fiskede kvantum skal bearbeides i Norge.

Nesvik viste blant annet til at:
• Deltakertillatelse skal erstattes med fiskeritillatelse
• Innføring av kvotefaktorer direkte til fartøy
• Bifangstordningen bortfaller
• Det innføres en markedsplass der fartøy innen hver gruppe kan leie inn inntil 50 prosent av kvoten, og leie ut inntil 20 prosent av kvoten
• Det videreføres kvotetak på dagens nivå
• Tidsbegrensingen i strukturordningen opprettholdes
• Bearbeidskravet øker fra 70 prosent til 75 prosent

Kontaktinformasjon:

Ulf Brekke
Seniorrådgiver 
Mob. +47 954 69 804  
epost: ub@dnmf.no