14.03.2018 
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), har svart stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap): Jeg har ikke til hensikt å starte et kappløp mot bunnen for arbeidsmarkedet i Norge eller andre land i Norden. ​

 
Ruth Grung (Ap) spurte om statsråden kan garantere at endringen i NIS-forskriften ikke vil få konsekvenser for arbeidsmarkedet i andre land i Norden. Hun ville også ha svar på hva de andre nordiske næringsministerne mener om at Norge har valgt, det hun kaller for et kappløp mot bunnen. 

Torbjørn Røe Isaksen har nå svart på spørsmålet​. Hann sier følgende:

- Jeg har ikke til hensikt å starte et kappløp mot bunnen for arbeidsmarkedet i Norge eller andre land i Norden. Beslutningen om å utvide fartsområde for utenriksferger i NIS er tatt for å sikre norske skip internasjonalt konkurransedyktige betingelser. Og for å hindre at Color Line, som eneste norskflaggede fergerederi i utenriksfart, flagger skipene sine til et utenlandsk register og at dermed 2500 norske arbeidsplasser står i fare for å gå tapt.

Til spørsmålet om hva nabolandene mener om den norske endringen skriver Røe Isalsen:

- I et felles brev fra fire maritime fagforeninger i Danmark, Sverige og Norge, er det uttrykt bekymring for at andre fergeselskaper vil bruke de forestående endringene i norsk regelverk til å påvirke sine nasjonale nordiske myndigheter. Jeg vil fortsette å følge utviklingen i det nordiske fergemarkedet og være spesielt oppmerksom på om tiltakene som nå gjennomføres i Norge fører til politikkendringer i våre naboland. Etter at de nye reglene har virket en stund vil jeg få gjennomført en forskningsbasert analyse av fergemarkedet i Norden, som vil se nærmere på virkningene av endringen.

Les spørsmål, begrunnelse og svar på denne lenken