08.10.2019 
​​

 
I går markerte Nordiska Maskinbefälsfederationen (NMF) sin 100 års dag under en samling i København.

NMF ble stiftet 21. februar 1921, og det nordiske samarbeidet representerer i dag rundt 30.000 maskin- og skipsoffiserer i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og Færøyene.

NMF samarbeider på en rekke områder, hvor landene har felles utfordringer. Dette gjelder spesielt områder som innen energi- og miljøteknologi, IT og ledelse. Dette er områder hvor maskinoffiserer står overfor nye og spennende utfordringer. Målet er at Norden også i fremtiden skal være blant verdens ledende innenfor området «management and technology».

Blant de mer konkrete sakene som NMF-medlemmene samarbeider om er rekruttering; styrke koordineringen i forbindelse med tarifforhandlinger; bistand til å forbedre lønns- og ansettelsesvilkårene i Norden og ikke minst å samarbeide om å styrke utdanningsmulighetene for dagens og kommende medlemmer.

Under jubileumsmøtet i København deltok fra Dnmf, administrerende direktør Hege-Merethe bengtsson og ​Odd Rune Malterud, assisterende direktør og fagsjef. 

I forbindelse med jubileet hadde Odd Rune Malterud fra Dnmf, og styremedlem i Maskin Mestrenes Forening i Danmark, Gustav S. Hansen, laget et jubileumshefte, hvor de skriver om historien til dette nordiske samarbeidet i NMF. Heftet kan lastes ned fra denne lenken: NMF.PDF 

Du kan lese mer om NMF på nettsiden www.nmfnordic.com​