19.10.2016 
​- Mange av utfordringene vi står overfor i disse forhandlingene, ville vært løst hvis vi hadde krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, sa administrerende direktør i Det norske maskinistforbund, Hege-Merethe Bengtsson innledningsvis da NOR-forhandlingene med Norges rederiforbund startet i dag.

 ​Av forhandlingstekniske årsaker kan vi ikke formidle noe fra selve forhandlingene, men vil holde dere oppdatert på vår facebook-side om resultatet av forhandlingene.

DNMF forhandler parallelt med NSOF og NSF, og partene har dagen i dag og morgendagen til rådighet til å komme til enighet.

NOR-forhandlinger 2016 4 web.jpg

DNMFs forhandlingsutvalg består av Hege-Merethe Bengtsson (forhandlingsleder), Helge Andersen (forbundsleder), Rune Johnsrud (administrasjon), Håkon Eidset (administrasjon), Morten Reite (leder av forhandlingsutvalget, offshore), Marius Slettingsdalen (passasjerskip), Rune Gjertsen (passasjerskip), Jimmy André Norheim (offshore) og Trym Harald Lokander (passasjerskip).
 NOR-forhandlinger 2016 1 web.jpg

​Engere utvalg: Morten Reite og Hege-Merethe Bengtsson.
NOR-forhandlinger 2016 3 web.jpg