11.11.2019 
​​Årets mellomoppgjør for NOR ble, i tillegg til et lønnsoppgjør, også et pensjonsoppgjør.

 
Årets mellomoppgjør på NOR-området ga ​mer økonomisk enn oppgjøret i frontfaget.

Årets mellomoppgjør for NOR ble, i tillegg til et lønnsoppgjør, også et pensjonsoppgjør.

Samtidig som Dnmf og de andre sjømannsorganisasjonene møtte Norges Rederiforbund torsdag 7. november, behandlet Stortinget sjømannspensjonen for sjøfolk født etter 1969. Den nye loven blir endelig vedtatt før jul. Det betyr at vi fra 1. januar 2020 får en ny sjømannspensjon.

Det var naturlig å ta med spørsmålet om den nye sjømannspensjonen, og den nye AFP-ordningen, inn i diskusjonene under mellomoppgjøret.

Forhandlingsutvalget hadde som mål å sikre bedre lønn til medlemmene, og et godt pensjonsoppgjør samtidig. Det lyktes vi med, og kom ut med et godt samlet resultat.

Vi fikk dekket AFP-premien på nominelt 2,5 peosent i tillegg til et lønnsøkning på 1,0 prosent for NOR Offshoreservice-avtalen, NOR Bøyelastavtalen og Tariff 4, mens Color Line-ansatte får 1,65 prosent.

Her ser vi hva dette gir i kroner til den enkelte:

Med utgangspunkt i en lønn på 700.000 kroner i 2019, vil alle i NOR-offshore-gruppene få det som tilsvarer rundt 9 845 kroner i AFP-premie, pluss en lønnsøkning på 1 prosent, eller 7000 kroner. Det gir rundt 16.845 kroner for det enkelte medlemmet.

For de Color Line-ansatte ser regnestykket ut slik: AFP-premien er på ca. 7 300, pluss en lønnsøkning på 1,65 prosent  som utgjør rundt 11.550 kroner, eller en samlet økning på 18.850 per ansatt i maskinrommet.

Dette gjelder alle som er under 50 år 1.1.2020, som vil få AFP i tillegg til ny sjømannspensjon. De over 50 år får ikke AFP, og fortsetter med den gamle PTS-ordningen i 2020. Senere år kan det komme endringer for denne aldersgruppen.

Til sammenligning fikk frontfaget i mellomoppgjøret mellom NHO og LO/YS, en ramme på 3,2 prosent, men ikke mer enn cirka 1 prosent av rammen er brukt til oppjustering av lønningene, da det meste gikk med til overheng og glidning.

I rent lønnstillegg ga dette 4 875 kroner per år. Lavlønnsgruppene fikk ytterligere 3.900 kroner i vårens mellomoppgjør.

Finansnæringen fikk et flatt tillegg på 9 200 kroner.

Dette betyr for Dnmf-medlemmene i NOR-oppgjøret at de fikk vesentlig mer enn oppgjøret i frontfaget.

 
Mer informasjon, kontakt:
Administrerende direktør og forhandlingssjef
Hege-Merethe Bengtsson
E-post: hmb@dnmf.no
Mobil:     +47 414 41 818

 
Områdeansvarlig​
Håkon Eidset
E-post:  he@dnmf.no
Mobil:    +47 469 51 528