01.09.2015 
​- Norskekysten og norsk kontinentalsokkel er en del av norsk innenlandsøkonomi. Det er derfor uhørt at politikere ikke er villig til i langt større grad å sidestille sjø og land, skriver Hege-Merethe Bengtsson, Johnny Hansen og Hans Sande i et bilag viet norsk sjøfart som distribueres i Dagens Næringsliv i dag. De tre lederne av sjømannsorganisasjonene Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund advarer om at det haster å iverksette tiltak som sikrer norske sjøfolk likeverdige konkurransevilkår nå som det er nedgangstider i oljebransjen. Les hele bilaget og se hva politikerne mener her.

 
​Norsk Sjøfart - sjømannsorganisasjonenes bilag i Dagens næringsliv 1. september 2015 - se i dokumentoversikten i menyen