08.09.2017 
​Etter et halvt århundre med viten om at ballastvann medfører spredning av fremmede og uønskede arter inn i det etablerte maritime miljø, og flere 10 år med forhandlinger i IMO er nå endelig konvensjonen implementert.​

 
Konsekvensene for våre medlemmer er mer arbeid og mindre plass i maskinrommet når renseanlegg kommer på plass, selv om de fleste kanskje har dette fra før. Videre er det særdeles viktig at maskinoffiserene har kompetanse og at utstyret virker, slik at vi unngår kriminalisering. Vær obs på at USA har strengere regler en minimumsstandarden til IMO!