18.06.2019 
Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget hadde 18. juni høring om forslag til ny lov om pensjonstrygden for sjøfolk. Advokat Knut Walle-Hansen (bildet) møtte for Dnmf.​​

 
​Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget hadde 18. juni høring om forslag til ny lov om pensjonstrygden for sjøfolk. Knut Walle-Hansen møtte for Dnmf, sammen med NSOF og NSF. 

 
Vi fremførte krav om at utbetalingene må innrettes slik at flest mulig får mest mulig pensjon. Dette kan finansieres ved at alle som har en gjennomsnittlig årslønn gjennom opptjeningstiden på over 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp G (i dag noe over kr. 700 000) får samme uttelling for hvert år de har vært medlem av ordningen. 

 
I departementets lovproposisjon er det foreslått lavere pensjonsbeløp for alle med lavere inntekt enn ca. 8 G, mens de som har høyere inntekt vil få noe mer, proporsjonalt med lønnen. Norges rederiforbund støtter dette, mens vi fikk god oppmerksomhet fra komiteen på vårt synspunkt. Det ble stilt mange spørsmål, som ble godt besvart, når det gjelder konsekvensen av vårt forslag.

Saken fremmes som første lovsak i Stortinget til høsten, med ventet lovvedtak 22. oktober.

 

 Stortingshøring Sjømannspensjon 18. juni 2019 foto Tri Nguyen.jpg
Stortingshøring Sjømannspensjon 18. juni 2019 foto Tri Nguyen.jpg 
Deltakerne i dagens høring, fra sjømannsorganisasjonene: 
Fra venstre: Terje Hernes Pettersen, advokat​ og ​Bjørg Borger, 
rådgiver; begge Sjømannsforbundet; Jens Folland, rådgiver 
Norsk Sjøoffisersforbund; Knut Walle Hasen, advokat Dnmf 
og ​Trond Løfgren, rådgiver Norsk Sjøoffisersforbund. 
Foto: Tri Nguyen

 
Mer informasjon, kontakt:

Advokat
Knut Walle-Hansen
E-post: kwh@dnmf.no
Mobil: +47 948 37 172