26.09.2018 
​​Fersk rapport dokumenterer det Dnmf har hevdet i mange år, at Norge selv kan avgjøre om vi skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann. Det er vanlig med kabotasjelovgivning, og de bryter ikke internasjonale avtaler eller traktater.

 ​Det norske maskinistforbund får bekreftet det vi har sagt gjennom lang tid, at det finnes ikke grunnlag for at norske myndigheter skal tilbakevise våre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann. Norge er i sin fulle rett til å innføre tydelige regler på dette området, uten at det bryter internasjonale avtaler eller traktater.

En fersk rapport fra Seafarers’ Rights International (SRI), "Cabotage Laws of the World", viser at 91 land, som representerer 80 prosent av verdens kystnasjoner, har kabotasjelovgivninger. Rapporten dokumenterer også at kabotasjelovgivning finnes i alle verdensdelene, og de er gjennomført i land uavhengig av hvilken politisk retning eller finanspolitikk de har. 

SRI er et verdensledende forskningssenter for sjøfolks rettigheter og sjørett.

Blant de 91 landene finner vi Canada, USA, Russland, Australia, Kina, India, store deler av Sør-Amerika og de fleste kystnasjonene i EU, blant annet Sverige og Finland.

Dnmf fikk, sammen med andre forbund, professor Finn Arnesen og professor Tarjej Brekkedal til å utrede om hvorvidt EØS-avtalen var til hinder for å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann. Rapporten forelå til Arendalsuka i august 2017. Den slår fast at det finnes et betydelig handlingsrom for det som Dnmf mener er mulig å få til.

Med ITF-rapporten får vi fakta på bordet, og der er det ikke noen tvil. Kabotasje er svært utbredt i verden, uten at dette anses som brudd på flaggstatsprinsippene, eller skal være i strid med internasjonalt regelverk eller traktater. Tvert imot viser rapporten at det ikke foreligger saker der dette har vært grunnlag for å hindre kabotasje.

Dnmf kommer til å ta med denne viktige rapporten, og bruke den i vårt videre arbeide med å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann.