13.03.2018 
​Det norske maskinistforbund og Sjømat ​

 
I dag signerte Sjømat Norge (NHO) tariffavtaler med Norsk Sjømannsforbund (LO), Norsk Sjøoffisersforbund (LO) og Det norske maskinistforbund tariffavtaler for skip tilsluttet Sjømat Norge. Dette gjelder brønnbåter, ensilasjefraktere og andre skip som er tilknyttet marin sektor. Signeringen av endelig tariffavtale er i tråd med de intensjonsavtaler partene skrev under like før jul i 2017 og er bidrar til at NHO-fellesskapet nå har et tarifftilbud for rederi tilknyttet marin sektor. 

Det jobbes videre med å etablere en ny tariffavtale for servicefartøy tilknyttet havbruksnæringen som det tas sikte på å signere i løpet av våren 2018. 

Sjømat Norge (2).jpg

Administrerende direktør, Geir Ove Ystmark, i Sjømat Norge og assisterende
direktør, Håkon Eidset, i Dnmf, tar i hånda på hverandre etter at avtalen er underskrevet.