06.04.2018 
Dnmf's medlemmer ved St. Olavs Hospital i Trondheim har denne uka valgt nye tillitsvalgte. de fleste medlemmene deltok på møtet.​

 
Tirsdag 3. april var forhandlingssjef Rune Johnsrud på virksomhetsbesøk på St. Olavs Hospital i Trondheim.

Tillitsvalgte Terje Aune hadde kalt inn til medlemsmøte, hvor det var ett punkt på dagsorden foruten eventuelt.

Det ene punktet var valg av ny hovedtillitsvalgt og valg på ny nestleder.

Dnmf har 29 medlemmer på helseforetaket og nesten alle stilte opp på møte.

Innledningsvis ble det informert om hva det vil si å være tillitsvalgt av Aune og Johnsrud.

Etter en spørsmålsrunde og nyvalg, ble ny hovedtillitsvalgt Cathrine Rebecca Langlete og ny nestleder Wenche Irene Afseth.

Tidligere hovedtillitsvalgt og nestleder vil støtte opp de nyvalgte og hjelpe dem gjennom første forhandlingsrunde nå i årets hovedoppgjør og med hjelp fra sentralt hold ved forhandlingssjef Rune Johnsrud.

Dnmf takker tidligere hovedtillitsvalgt og nestleder for en kjempefin innsats de har gjort gjennom mange år for Dnmf sine medlemmer på helseforetaket og deltakelse i sentrale kurs og diverse samlinger.

Det er gledelig at det nå er to engasjerte damer, som tar stafettpinnen videre i en til dels mannsdominert fagforening. Det tenger vi.

Etter valget var det en åpen post under eventuelt, hvor det var en del spørsmål fra medlemmene til forhandlingssjefen om blant annet utfordringene i årets hovedoppgjør og fremtiden for Dnmf.

 
Tillitsvalgt 2018 St.Olav.JPG
Fra venstre: Kjell Arne Kjørsvik(tidligere nestleder), Wenche Irene
Afseth (nåværende nestleder), Terje Aune (tidligere tillitsvalgt), Cathrine Rebecca Langlete (nåværende tillitsvalgt).