14.03.2014 ​
Under tariffkonferansen for offentlig sektor i Trondheim 12. - 13. mars ble det valgt nytt forhandlingsutvalg. 

Medlemmene i det nye forhandlingsutvalget er: Espen Hval (Spekter) Andre Kazinci (KS), Kjell Hauso (KS), Lasse Westby (KS Brannavtalen), Morten Nordby (Spekter) og Lars Arne Gjøringbø (Spekter). Tommy Kristoffersen (KS Brannavtalen) og Espen André Møller (KS bedrift) er vara. Kravene til årets hovedtariffoppgjør som ble fremmet under tariffkonferansen, er i dag overlevert til Unio.

utvalg

Fra venstre står Tommy Kristoffersen, Lasse Westby, Lars Arne Gjøringbø, Espen Hval, Kjell Hauso, Espen André Møller og Morten Nordby. André Kazinci var ikke til stede da bildet ble tatt.