10.12.2015 

 
Som kjent var det frem til innføringen av forskrift av 29. april 1998 om kvalifikasjonskrav, utstedelse av sertifikater og sertifikatrettigheter for personell på norske skip (et resultat av STCW 95-konvensjonen), sertifikatplikt for elektriker med egen definert utdannelse på de maritime skoler.  

Utdanningen som førte frem til dette sertifikat, ble besluttet nedlagt i forbindelse med Reform 94 og STCW 95-konvensjonen. Utdanningen ble lagt på fagbrevnivå med spesialisering i maritime elektriske anlegg. (Fagbrev elektriker med maritim modul.)

Utdanningen er ikke lenger underlagt kontroll / godkjennelse av Sjøfartsdirektoratet. Skipselektrikerstillingen ble nå definert som stilling uten sertifikatplikt, men med krav om dokumentasjon av kvalifikasjoner.

I forbindelse med revisjonen av STCW 2010 ble det innført to typer sertifikater for elektrikere: ett på støttenivå (ETR) og ett på operativt nivå (ETO). Norge som flaggstat måtte da ta en GAP-analyse for å synliggjøre differansen mellom gamle og nye kvalifikasjonskrav på begge betegnelsene. Dette har skapt en uheldig diskusjon omkring kompetanse kontra økonomi i Norge.

DNMF har hevdet at de som er ansatt som elektriker med grunnlag i det gamle regelverket og har et Elektriker Automasjons Offiser-sertifikat, selvsagt har krav på å beholde dette i likhet med øvrige offiserer ombord.

Sjøfartsdirektoratet meddeler at de nå godkjenner ERM-bedømmelse for denne gruppen på lik linje med øvrige offiser- ERM bedømmelse om bord, hvor maskinsjef er assessor. Det nye søknadsskjemaet for ETO sertifikat finner du her.

En må da sørge for at følgende kompetanse kan bevises: Engineroom Resource Management ,20 timer kurs etter Emneplan eller bedømmelse fra assessor, Videregående sikkerhetsopplæring (gamle IMO 80) og det såkalte høyspentkurset.

Alle oppfordres til snarest å begynne å søke etter oppgraderte sertifikater på Sjøfartdirektoratet/ALTINN sine sider som du finner her. Siste frist går ut den 31.12.2016!

Odd Rune Malterud
Fagsjef
orm@dnmf.no