​Årsaken til forlengelsen er at det er manglende kapasitet på høyspentkurs for maskinoffiserer som skal oppgradere sertifikatene sine. Dette har ført til at flere maskinoffiserer ikke har fått fornyet sine maskinoffisersertifikater i tide, og disse står nå i fare for å måtte gå på land inntil det er mulig å få kursplass som dekker kravene i STCW-78 med endringer. Rederiene har meldt fra om at dette har satt dem i en vanskelig situasjon, og Sjøfartsdirektoratet tar nå tilbakemeldingene til følge og åpner for at de som ikke har søkt om utsettelse innen 01.07.2014, vil få fornyet frist til 20.12.2014.