I en artikkel i Dagens Næringsliv gis det inntrykk av at  DNMF, som en av sjømannsorganisasjonene, har uttalt seg i den retning at kompetanseheving på ledelsesnivå for maskinoffiserer fullt ut kan erstattes med et enkelt skjema som skal fylles ut om bord istedenfor et 30 timers kurs. DNMF vil presisere at en slik løsning ikke er fremmet av oss.
 
Det vises til artikkelen «Skviser opplæring av sjøoffiserer» i Dagens Næringsliv 2. desember 2014 som omhandler godkjenning av ledelseskompetanse for Maskinoffiserer som skal oppgradere sine sertifikat i henhold til nye internasjonale standarder.

Artikkelen kan leses som om DNMF, som en av sjømannsorganisasjonene har uttalt seg i den retning at kompetanseheving på ledelsesnivå fullt ut kan erstattes med et enkelt skjema som skal fylles ut om bord istedenfor et 30 timers kurs.

ENGINE-ROOM RESOURCE MANAGEMENT-kompetanse ble vedtatt som krav i forbindelse med STCW-konvensjonens revisjon i 2010, med virkning fra 2012 og en dispensasjonsperiode frem til 2017, som følge av en sikkerhetsvurdering. Norge har dessverre i alle år godkjent IMOs absolutte minimumskrav for teoretiske maritim utdanning, og en slik tolkning som nå fremlegges, føyer seg dessverre inn i denne trenden, stikk i strid med regjeringens mål om å være verdensledende på maritim kompetanse. DNMF presiserer at en slik enkel løsning ikke er fremmet av oss.

 

Odd Rune Malterud
Fagsjef
orm@dnmf.no

DN 021214 komp.jpg

Fra artikkelen som sto på trykk i Dagens Næringsliv 2. desember.