29.04.2016 De siste dagene har sjømannsorganisasjonene hatt nye kommunemøter. Over alt får organisasjonene støtte til kravet om å utrede muligheten for å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår.

Oslos byrådsleder face.jpg

    ​OSLO: - Oslo kommune er opptatt av å ha et ryddig, organisert arbeidsliv, og vi er glad for at sjømannsorganisasjonene bevisstgjør kommunene på sjøfolks lønns- og arbeidsvilkår. Vi støtter kravet om utredning av muligheten for å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på sokkelen. Det handler om å sikre og utvikle norsk maritim kompetanse.

Byrådsleder Oslo Raymond Johansen.

I Oslo: Terje Hernes Pettersen (leder av Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat), Johnny Hansen (leder av Norsk Sjømannsforbund), Raymond Johansen (byrådsleder i Oslo) og Hans-Morten Rachløw (leder av Region Sørøst i Det norske maskinistforbund).

Hareidordfører face.jpg


HAREID: - Norske sjøfolk er veldig viktige for den maritime klynga, og den bidrag sterkt til verdiskapinga i vårt lokalsamfunn.

Ordfører Anders Riise.

I Hareid: Ulf Brekke (Det norske maskinistforbund), Anders Riise (ordførere i Hareid) og Trond Dyb (Norsk Sjøoffisersforbund).

Møte med ordfører Torgeir Dahl Molde web.jpg

MOLDE: - Dette er en viktig sak både for Molde og nasjonen. Jeg vil ta saken opp i Formannskapet og be om at vi kommer med en uttalelse der vi ber regjeringen sette i gang utredningsarbeidet.

Ordfører Torgeir Dahl

I Molde: Tor Olav Solli (leder av Region Midt i Det norske maskinistforbund, Torgeir Dahl (ordfører i Molde) og Vibeke Ekeland Grønn (informasjonsansvarlig DNMF).

Askøyordfører face.jpg

ASKØY: - Dette var et viktig tema. Ikke bare for Askøy kommune isolert sett, men for hele den maritime klyngen i Bergensregionen. Pr. i dag har Askøy kommune 319 sjøfolk, men kommunen har flere maritime bedrifter, som allerede er berørt av permitteringer og oppsigelser. Således er vi opptatt av stabile rammevilkår både for enkeltpersoner og for næringen totalt sett.

Ordfører Terje Mathiassen.

I Askøy: Næringssjef Tore Dale, Terje Mathiassen (ordfører på Askøy) og Ove R. Nilsen (Norsk Sjøoffisersforbund

Alle face.jpg

    ​
HAUGESUND, KARMØY OG BØMLO:
-  Vi støtter fullt ut sjømannsorganisasjonenes krav at det må utredes hvordan man kan sikre norske lønns- og arbeidsvilkår for alle som jobber på sokkelen og i norske farvann.

Ordførerne Arne-Christian Mohn (Haugesund), Jarle Nilsen (Karmøy) og Odd Harald Hovland (Bømlo)

Ordførerne (fra venstre) Jarle Nilsen i Karmøy, Arne-Christian Mohn i Haugesund og Odd Harald Hovland i Bømlo støtter kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår og vil jobbe videre med saken både lokalt og opp mot stortingspolitikere. Videre står Børre Lindanger (hovedtillitsvalgt i NSOF), Terje Hernes Pettersen (Fellessekretariatet) og Sveinung Fagervik (nestleder region Vest i DNMF).

IMG_5337.jpg

ÅLESUND: - Politikerne snarest må bestemme seg for å avklare om og hvordan man kan sikre norske lønns- og arbeidsvilkår for alle som jobber på sokkelen og i norske farvann.

Ordfører Eva Vinje Aurdal.