Sjømannsorganisasjonene overleverte krav om norske lønns- og arbeidsvilkar til ordførerne i Harstad og Kvæfjord
 08.04.2016 
Pressemelding: Et offentlig utvalg har anbefalt myndighetene å utrede muligheten for å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. Sjømannsorganisasjonene i Norge ber bystyret i Harstad ved ordfører Marianne Bremnes og kommunestyret i Kvæfjord ved ordfører Torbjørn Larsen om å gi sin støtte til kravet.

 
​– Vi har begge full forståelse for sjømannsorganisasjonenes krav og vil be våre respektive kommunestyrer om å gi sin tilslutning til kravet om utredning av muligheten å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, sier de to ordførerne i en felles uttalelse.
Fredag møtte styrelederen i Sjøoffisersforbundet, Harald Åge Weines, og forbundslederen i Sjømannsforbundet, Johnny Hansen, ordførerne i Kvæfjord og Harstad for å diskutere krisen i den maritime næringen på vegne av de tre sjømannsorganisasjonene, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund. Weines og Hansens viktigste budskap var at det må gjøres mer for at ikke Sør-Troms og Norge mister viktige kompetansearbeidsplasser.
– Vi har hatt et godt møte med ordførerne. Både Harstad og Kvæfjord er maritime kommuner, og alle er enige om at norske sjøfolks kompetanse har vært avgjørende for at vi har en sterk maritim næring i Norge. Om vi ikke tar grep nå, risikerer vi at denne kompetansen forsvinner ut av landet, sier Johnny Hansen, som selv er kvæfjerding og derfor godt kjent med Sør-Troms.
I Harstad bor det 356 sjøfolk og Kvæfjord 60 sjøfolk. Mange av dem er permittert eller arbeidsledige som følge av lavere aktivitet. De tre sjømannsorganisasjonene frykter at disse ikke vil ha en jobb å gå tilbake til når aktiviteten tar seg opp igjen, fordi oppdragene i stadig større omfang overtas av båter med utenlandsk flagg som ikke behøver å ta hensyn til norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolkene om bord.
– For alle andre som jobber i Norge er det innlysende at man skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Det handler om grunnleggende rettigheter. Men for sjøfolk er dessverre ikke dette en selvfølge. Vi er derfor glad for at ordførerne tar vårt krav om å få utredet dette spørsmålet såpass alvorlig, sier Harald Åge Weines, som også bor i Harstad.