16.03.2018 
Seniorrådgiver Ulf Brekke har vært på skipsbesøk på tråleren "J. Bergvoll", mens den lå til kai i Ålesund.​

 
Seniorrådgiver Ulf Brekke har vært på skipsbesøk på tråleren "J. Bergvoll", mens den lå til kai i Ålesund.​

- Det ble tatt opp flere spørsmål, både spørsmål som ble besvart der og da, og spørsmål som blir tatt med videre, sier Ulf Brekke.

Alle i maskinen er medlemmer i Dnmf.
Skipsbesøkene er vår beste måte å komme i direktekontakt med det enkelte medlemmet. På disse besøkene er mulig å ta opp alle type spørsmål knyttet til avtaler, medlemskap og annet som medlemmene er opptatt av i sin hverdag på jobb. Rådgiverne har bred kunnskap om lover og regelverk, og svarer på stedet på det meste, eller så tar de med spørsmålene videre til de i forbundet som har best kunnskap om konkrete spørsmål.

J Bergvoll (2).jpg

J Bergvoll2.jpg