10.02.2018 
​​​​

 
Det ble enighet om et generelt tillegg på 1,6 %. Dette er friske midler og vil gjøre at man opprettholder kjøpekraften og ett bedre resultat en det som er oppnådd i andre oppgjør.

Man setter ned ett utvalg som i perioden ser på forenkling av hyreutregning/oppsett og utreder og eventuelt foreslår ett system der man ser på ett system for lokal lønnsdannelse i de rederiene hvor man har etablert samarbeidsutvalg.