27.08.2015 
​De tre sjømannsorganisasjonene og Fiskebåt ble i dag ved 12-tiden enige om å ta pause i forhandlingene fram til oktober.

 Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund forhandler samlet ved dette hovedoppgjøret som startet ved middagstider i går.

Partene skal nå utarbeide et grundigere tallmateriala som grunnlag for videre forhandlinger.

Eksakt dato for når forhandlingene gjenopptas avtales senere.

DNMFs forhandlingsdelegasjon består av forhandlingssjef Rune Johnsrud (rj@dnmf.no) seniorrådgiver Ulf Brekke (ub@dnmf.no) og Bård Hagen og John Sandøy fra forhandlingsutvalget.
 

 

Forhandlingsdelegasjon Fiskebåt 2015.jpg