19.06.2020  
​Det norske maskinistforbund markerer Pride, fordi forbundet mener at det er viktig med respekt og åpenhet, sammen med solidaritet, demokrati og likeverdighet. 

Svaret på spørsmålet om Det norske maskinistforbund skulle markere i Pride 2020 er et tydelig ja. Forbundsstyret i Det norske maskinistforbund var enstemmig da saken ble behandlet på forbundsstyremøtet i juni.

Årets tema for Pride er Internasjonalt fellesskap: Sterkere sammen.

- Dette er et viktig vedtak, som forbundsstyret har fattet. Dnmf har gjennom tiden markert sine krav til likeverd og rettferdighet for alle i samfunnet. Med dette vedtaket synliggjør vi også vår støtte til Pride-bevegelsen, og respekten for kjønns- og seksualitetsmangfold, sier forbundsleder i Dnmf, Jarl Gunnar Faksvåg.

Det er første gang at Dnmf er med i Pride-arrangementet, og det gjør vi sammen med Unio og de andre Unio-forbundene. På grunn av koronasituasjonen blir årets Pride-markeringen ikke å se i gatene som tidligere, men gjennomføres elektronisk.

- Det er viktig i den tiden vi lever i, og de utfordringene vi ser mange grupper i samfunnet opplever, at vi markerer vår støtte, og at vi som forbund tydelig krever at alle har rett til å bli respektert for den de er, uansett bakgrunn, sier Faksvåg.

Årets tema er både aktuelt som politisk sak i internasjonale fora som Dnmf deltar i, og for våre medlemmer. I et multikulturelt og globalisert samfunn er temaet av betydning både for nasjonal politikkutvikling og profesjonsutøvelsen for mange av våre medlemmer. Integrering, ulik kulturell bakgrunn hos dem profesjonsutøvere møter i det daglige, og utfordringene knyttet til å være dobbel/trippel minoritet er viktig å understreke.

- Medlemmene i Dnmf har en mangfoldig bakgrunn, de jobber i yrker der de møter folk over hele verden, fra hele verden og av alle kjønn. Det er viktig at vi viser respekt og åpenhet for alle. Fagorganisering er et virkemiddel for makt og innflytelse, basert på solidaritet, demokrati og likeverdighet. Dette forplikter, sier Faksvåg, og legger til at likestilling står sentralt i forbundets politikk.

Kjønnslikestilling har stått sentralt, men Dnmfs likestillingspolitikk favner bredere. Retten til å være den du er og rett til et arbeidsliv fritt for diskriminering er en kampsak for Dnmf, både nasjonalt og internasjonalt. Det er også viktig at vi har har full støtte for vår jobb gjennom Unio-samarbeidet.