Med grunnlag i meget positiv utvikling på piratproblemet i Gulf of Aden og langs kysten utenfor Somalia, er ble det 20. august inngått ny protokoll mellom Norges Rederiforbun og sjømannsorganisasjonene vedrørende risikotillegget.

 

 

Den nye protokollen er i tråd med internasjonalt avtaleverk, der blant annet ITF er part, har gjort endringer i vilkårene for utbetaling av risikotillegg. I forbindelse med IBF-forhandlingene som ble sluttført i juni, ble det fra 1. juli satt i kraft en regelendring som innebærer at transitt i IRTC (se vedlagt skisse) ikke lenger gir utbetaling av risikotillegg, men er omdefinert som «extended risk zone» og regulert i tråd med dette.

 

Endringene er som følger:

·         Det etableres en ny sone – definert som IRTC – som er unntatt retten til risikotillegg, men som inngår i definisjonen utvidet risikoområde/Extended Risk Zone (ERZ) (i tråd med IBF)

·         Den østlige grensen i Høyrisikosonen (HRA) flyttes fra 58:00 Øst til 53:00 Øst slik at IRTC ender i et område som er definert som utvidet risikoområde (ERZ)

·         Den vestlige grensen i Høyrisikosonen (HRA) flyttes fra Bab el Mandeb stredet til 45:00 Øst slik at skipene kan entre IRTC uten først å seile inn i et område definert som Høyrisikosone.

·         Den sydlige grensen i Høyrisikosonen (HRA) flyttes fra 04:00 Syd til grensen mellom Somalia og Kenya

 

Høyrisikosonen (HRZ) og utvidet risikosone (ERZ) vil etter dette være identisk med de samme sonene som er avtalt i IBF -  http://www.imec.org.uk/wp-content/uploads/2014/06/Addendum-2_MOA_IBF.pdf?utm_source=20140520+IMEC+circular+contact+List&utm_campaign=ee7e706869-IMEC_Circular_14_21&utm_medium=email&utm_term=0_7a37895d6d-ee7e706869-99787481

Endringene er gjeldende fra 23. august 2014 klokken 24:00.

Les hele protokollen med kart her: