Rapporten om mental helse for sjøfolk
 20.11.2019 
​​

 
På ITF Seafarers' Section Committee avholdt i ITF London 19 og 20. november deltok Odd Rune Malterud som leder av MSC.

Et viktig tema som ble diskutert var rapporten om Mental helse for sjøfolk. Rapporten viser et klart behov for å sette dette tema på dagsorden både for myndigheter, rederiene og mannskapet om bord. Riktig bemanning og kompetanse er her et av nøkkelordene i så måte.


Mer informasjon, ta kontakt med: 

Fagsjef
Odd Rune Malterud
E-post: orm@dnmf.no
Mobil:   +47 913 21 563