​Planlegging av Regionskonferanse 2014 er i full gang. Sett av datoene 15.-17. oktober til et faglig spennende  og sosialt fellesskap for DNMF-medlemmer i Stavanger!   
​Årets konferanse i Stavanger den 15. – 17. oktober med Region Vest som vertskap. Under det tre dagers lange oppholdet vil det retter søkelys på den norske utviklingen av offshore og subsea. Det vil også reises spørsmål knyttet både til markedssituasjonen og den teknologiske utviklingen i maritim næring.

I tillegg retter konferansen fokus på rekruttering av maritimt og teknisk personell, blant annet i lys av anbudsinnretningen for innenriksfarten. Ledelse i maritim og teknisk sektor står også på programmet, og vi får vite hvorfor det er opprettet egen utdanning i maritim ledelse.

 
Her er en forløpig smakebit på programmet:
Motivasjonsforedragsholder Freddy Kjensmo vil holde et annerledes og muntert foredrag fra Tullekontoret AS
DNMFs student- og skolekontakter, Kjetil Hov og Simen Hjellvik, for å snakke om fremtidig rekruttering til maskinoffiseryrket.
Leder av aksjonsgruppen «Brannmenn mot kreft» og DNMF Brann- og redningsforum Tommy Kristoffersen vil snakke om kreft som yrkesrisiko for brannfolk og hvilke tiltak som kreves av regjeringen.