14.11.2017 
​​

 ​Arbeids- og sosialdepartementet arrangerte seminar om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.
Fire temaer stod på dagsorden:

Handlingsrommet i HMS-regimet
Konsesjonssystemet
Næringens ansvar
Tilsynsoppfølgingen​
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie åpnet seminaret om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Seminaret er et ledd i jobben med en ny stortingsmelding som er planlagt.

Fra DSO deltok (fra høyre) Odd Rune Malterud, Håkon Eidset og Morten Kveim.

DSO