29.05.2020  
​Regjeringen la i dag frem en ny krisepakke med flere tiltak rettet mot industrien i Norge. Det manglende fokuset på maritim næring er oppsiktsvekkende.  Dnmf krever konkrete tiltak for å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, holde folk i arbeid og skape fremtidens arbeidsplasser. Det er avgjørende for det grønne skiftet og nasjonens beredskap. Regjeringen har ikke lyttet til innspillene fra næringen. Nå må Stortinget ta ansvar der regjeringen svikter.

-Krisepakken mangler nødvendige tiltak for å opprettholde aktiviteten, sikre norsk innhold og gjennomføre det grønne skiftet i havrommet. Regjeringen viser manglende evne og vilje til å forvalte den kompetansen som er avgjørende for dagens og morgendagens næringer i havrommet som utgjør et av nasjonens betydelige fortrinn. Dnmf og en samlet maritim næring har bedt om flere konkrete tiltak, og regjeringen leverer ikke, sier administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson.

Dnmf har i våre innspill vært tydelige på at regjeringen må presentere tiltak som vil bidra til å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel og i norske farvann, fjerne taket på nettolønnsordningen, utvide permitteringsregelverket til 52 uker samt gjennomføre midlertidige endringer i petroleumsskatteordningen.  I tillegg har Dnmf vært tydelige på at regjeringen må få på plass tiltak for å støtte Hurtigruten gjennom krisen. Dnmf har gjennom tidligere innspill også etterlyst tiltak knyttet til en industriell satsing på havvind og karbonfangst- og lagring. Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake med konkrete planer for disse satsingene knyttet til statsbudsjettet for 2021.


-Den tøffeste tiden kan fortsatt være foran oss

Det lettes stadig på smitteverntiltakene, og regjeringen forventer at deler av norsk næringsliv vil stabilisere seg. Dnmf er opptatt av at regjeringen må forstå at krisen offshore ikke er over selv om det lettes på smitteverntiltak rundt om i landet.

-Oljeprisfallet rammer knallhardt, og den tøffeste tiden for maritim næring og olje- og gassindustrien kan fortsatt være foran oss. Dette er næringene som skal ruste Norge for fremtiden, og vi har ikke råd til å la disse forvitre. Mister vi kompetansen fra dagens næring mister vi vårt fortrinn i oppbyggingen av fremtidens grønne næringer, sier Bengtsson.

Nå må Stortinget levere

Stortinget vil i tiden som kommer behandle krisepakken fra regjeringen, og opposisjonen vil dermed få muligheten til å forhandle inn viktige politiske prioriteringer i pakken. Dnmf mener opposisjonen de siste ukene har gitt flere positive signaler knyttet til viktige punkter for den maritime næringen, og mener nå at dette må følges opp i handling.

-Nå må Stortinget levere det regjeringen ikke er villig til å levere. De må sikre at taket på nettolønnsordningen fjernes, at permitteringsregelverket utvides for å hindre oppsigelser og at det kommer på plass tiltak som opprettholder og skaper aktivitet på norsk sokkel, både på kort og lang sikt, og som sikrer det grønne skiftet, avslutter Bengtsson.

Kontakt Dnmf

Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
E-post: hmb@dnmf.no
Telefon: +47 24 14 83 79
Mobil:     +47 414 41 818