11.10.2018 
​​Tromsø kommune hevet ensidig alarmoperatørenes pensjonsalder med 10 år. Til uka skal saken opp for Nord-Troms tingrett.

 Advokat
Ingvild Andrea Tellmann​

Tromsø kommune hevet ensidig alarmoperatørenes pensjonsalder med 10 år. Nå skal saken opp for Nord-Troms tingrett.

DNMF har på vegne av 6 medlemmer ansatt ved 110-sentralen, brakt spørsmål om lovligheten av bortfall av særaldersgrense inn for tingretten. Saken skal behandles av Nord-Troms tingrett den 16., 17. og 18. oktober. DNMF opptrer som partshjelp for de 6 saksøkerne.

Avtalebrudd

De seks saksøkerne ble alle ansatt i stillinger som alarmsentraloperatører med særaldersgrense 60 (57) år. I januar 2016 fjernet imidlertid Tromsø kommune alarmsentraloperatørenes utrykningsplikt. Etter at utrykningsplikten var fjernet, besluttet Tromsø kommune ensidig å heve saksøkernes aldersgrense til 70 år. Dette mener Dnmf er i strid med saksøkernes individuelle arbeidsavtaler, samt lovlig avtalt overgangsordning.
 
Saksøkerne har alle på ulike tidspunkt frivillig gått over til stillinger i 110-sentralen fra andre stillinger i Tromsø kommune Brann og redning. Samtlige har kommet fra stillinger med særaldersgrense 60 år. Ved overgangen til 110-sentralen var det en klar forutsetning for saksøkerne at særaldersgrensen på 60 år var i behold.

Arbeidsgiver var kjent med denne forutsetningen. Tromsø kommune har i tillegg skriftlig garantert overfor saksøkerne at særaldersgrensen for deres vedkommende ikke skulle bortfalle. Tromsø kommune kan således ikke ensidig heve saksøkernes aldersgrense.

Tromsø kommune hevder at saksøkerne ikke har en avtalefestet rett til særaldersgrense på 60 år. At man da saksøkerne ble ansatt i 110-sentralen la til grunn at stillingene var omfattet av en særaldergrense, kan ikke være bindende ifølge Tromsø kommune.

Endringsoppsigelse
Videre mener DNMF at Tromsø kommunes beslutning om å fjerne utrykningsplikten fra saksøkernes stillinger utgjør en så vesentlig endring at den ligger utenfor styringsretten, og således utgjør en endringsoppsigelse. I dette tilfellet har arbeidsgiver i tillegg lagt begrensninger på egen styringsrett, ved å garantere saksøkernes en stilling med særaldersgrense på 60 år.

brann.jpg

Partshjelp
DNMF opptrer som partshjelp i rettssaken. Det er DNMFs advokat Ingvild Tellmann (bildet) som er prosessfullmektig for DNMF. Nestleder Lasse Westby (bildet) opptrer som part på vegne av DNMF.

Medlemmenes pensjonsbetingelser er et av kjerneområdene DNMF arbeider for å ivareta og fremme. Tromsø kommunes beslutning om å fjerne alarmsentraloperatørenes særaldersgrense har rammet saksøkerne hardt og sakens utfall angår også DNMFs medlemmer ansatt i andre kommuner. Saken er på denne bakgrunn prinsipielt viktig for DNMF.

Mer infomasjon
Advokat
Ingvild Andrea Tellmann