04.06.2018  
​Senterpartiets næringspolitiske talsmann, Geir Pollestad, sendte i forrige uke et spørsmål til næringsminister Torbjørn Røe Iskasen, der han spørs statsråden hva som er konkurranseulempene Color Line har i dag ved å være registrert i NIS, fremfor i danske DIS, sammenlignet med årene 2014, 2015, 2016 og 2017.

Pollestad påpeker i begrunnelsen at det i debatten om konkurranseulempene som Color Line skal være utsatt for vises til tall fra 2012 og 2013. Tall som ble lagt frem i fartområdeutvalgets rapport. Pollestad påpeker at det må være mulig å få flere nyere tall i denne disksusjonen.

Statsråd Røe Isaksen sier i sitt svar at de har lagt til grunn det fartsområdeutvalget har påpekt i sin rapport, og viser samtidig til sjømannsorganisasjonenen høsten 2017 la frem en rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse der tallene er sammenfallende med det fartsområdeutvalget la frem, når en tar hendyn til valutakursendringene.

Røe Isaksen sier ikke noe sted i svaret at departementet kommer til å hente inn nyere tall, for å dokumentere sine påstander.