Sjøfartsdirektoratet melder at sikringsnivået for skip senkes fra nivå 2 til 1.

 
​Sjøfartsdirektoratet presiserer imidlertid at skip som anløper havner som fortsatt opererer med sikringsnivå 2, må følge gjeldende sikringsplan.