Styret i Hurtigruten skriver i en pressemelding i dag at de anbefaler aksjonærene å godta det frivillige budet fra Silk Bidco AS om kjøp av alle utestående aksjer i selskapet. Silk Bidco er et joint venture-selskap som indirekte eies av selskap som kontrolleres av styremedlem i Hurtigruten ASA Petter A. Stordalen (Home Capital) og styreleder i Hurtigruten ASA Trygve Hegnar (Periscopus AS), samt det britiske equity-selskapet TDR Capital.

Ifølge pressemeldingen fra Hurtigruten medfører tilbudet ingen endringer for de ansatte i selskapet: «Silk Bidco anerkjenner Selskapets unike historie og verdier, samt ledelsens og de ansattes styrke. Det har uttrykt sin intensjon om å investere i flåten og fortsette å skape opplevelser i verdensklasse for våre passasjerer. Silk Bidco har også gitt uttrykk for at Selskapet fortsatt skal operere fra dagens hovedkontor i Tromsø. Silk Bidco har uttalt at det ikke har noen konkrete planer om å gjøre endringer i Selskapets arbeidsstokk etter gjennomføringen av Tilbudet, og Tilbudet vil ikke ha noen juridiske, økonomiske eller arbeidsmessige konsekvenser for de ansatte i Selskapet utover det som følger av den vanlige driften.»