Sjøfartsdirektoratet møter Sjømannsorganisasjonene
 03.04.2013 ​Sjøfartsdirektør Olav Akselsen og representanter har i dag sitt årlige kontaktmøte med Sjømannsorganisasjonene. Til venstre ses generalsekretær Hilde Gunn Avløyp og fagsjef Odd Rune Malterud, DNMF. 
Møtet er i Maritimt hus med representanter fra de tre sjømannsorganisasjonene, Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Hovedsaken for møtet er bemanning på fartøy. Blant annet skal status på ikke-besvarte klager tas opp. Også bemanningsspørsmål i forbindelse med fiskefartøy blir tema for deltagerne. 

Videre skal det diskuteres og informeres om den nye skipsarbeidsloven, som overtar for sjømannsloven. I den forbindelse oppfølging i forskriftsverket under Sjøfartsdirektoratet. 

Piratvirksomhet med bruk av private bevæpnede vakter og utstedelse av norske sertifikater for filippinske sjøfolk står også på agendaen.

sjodir