25.06.2020 
​​​

 
​​I dag, 25. juni, er den internasjonale dagen for sjøfolk, Seafarers Day. En dag hvor vi feirer sjøfolkene, og minner verden på hvor viktige og uunnværlige sjøfolk er for verden. Det er FNs skipsfartsorganisasjon IMO som har innstiftet dagen.

Sjøfolk er definert som samfunnskritiske arbeidstakere og bidrar hver dag til å sikre verden tilgang til nødvendig varer og tjenester

I år er dagen spesielt viktig, og over hele verden markeres den med påminnelsen om alle de sjøfolkene som har stått på under koronakrisen, og ikke minst alle de sjøfolkene som ikke har hatt anledning til å reise hjem på grunn av restriksjonene som er innførte, og som rammer sjøfolk spesielt hardt.

Sjøfolk har under hele koronapandemien stått i frontlinjen, og hatt en nøkkelrolle for å sikre at livsnødvendig gods, som mat, medisiner og medisinsk utstyr, kommer frem. Krisen har imidlertid ført til vanskelige arbeidsforhold for sjøfolk, med usikkerhet og vanskeligheter knyttet til blant annet havneadgang, mannskapsbytte, hjemreise, permitteringer og oppsigelser..

Det norske maskinistforbund og våre tillitsvalgte har under koronapandemien jobbet for medlemmene og de særlige utfordringene pandemien har ført med seg. 

Her er lenke til info til medlemmene Covid 19 dok.

I år oppfordrer Day of the Seafarer-kampanjen medlemslandene til å anerkjenne sjøfolk som nøkkelarbeidere - og gi dem støtte, assistanse og reisemuligheter som er åpne for alle sentrale arbeidere under pandemien.

Mange sjøfolk har vært hjemmefra i flere måneder og er usikre på om de vil kunne komme hjem på grunn av reisebegrensninger. Dette må vi løse i fellesskap.

I sin Day of the Seafarer-meldingen fremhever IMOs generalsekretær Kitack Lim det unike og viktige arbeidet til sjøfolk.

"Akkurat som andre nøkkelarbeidere i samfunnet, er sjøfolk i frontlinjen i denne globale kampen. De fortjener vår takk. Men de trenger også - og fortjener - raske og avgjørende humanitære tiltak fra regjeringer overalt, ikke bare under pandemien, men til enhver tid", sier Lim.

 

Gratulerer med Seafarers day!

Hege-Merethe Bengtsson
Administrerende direktør i Dnmf