08.09.2016 Det norske maskinistforbund deltok som medarrangør på sjøhelsekonferansen som samlet vel 50 personer innen skipsmedisin og beredskap fra hele verden i tiden 7. – 8. september i Bergen.

 På programmet stod blant annet bemanning og utfordringer innen skipsmedisin. SAR og politi var også til stede. Radio Medico har i nærmere 70 år drevet nærmest på dugnad et fantastisk arbeid med å hjelpe arbeidstakere på skip over hele verden, uansett flagg. De siste 10 årene har imidlertid samfunnet fått øynene opp for dette viktige arbeidet, og det er nå flere heltidsansatte, samt flere som deler døgnvaktene utenom primærjobben på Haukeland Universitets sykehus.

Det var også en høytidelig seremoni da Norsk senter for maritim medisin ved direktør for Haukeland Universitetssykehus, Eivind Hansen, undertegnet en MOU med de thailandske sjøfartsmyndighetene. Et samarbeid som ses frem til sammen med et titalls andre land som da oppfyller sine forpliktelser i henhold til ILO-konvensjonens krav om å ta vare på arbeidstakere om bord, inkludert tannhelsetjeneste.

Konferansen fikk også være med på Norges første skip med direkte videooverføring fra sykestuen om bord i Color Magic/ Fantasy til Radio Medico.

Norwegian Sea Health Conference web foto ORM.jpg