28.02.2019  

 

Sjømannskirken er utvilsomt en viktig resurs for Det norske maskinistforbund sine medlemmer, ansatt på sjø og land - i arbeid og fritidsforhold 24/7. Noe som dessverre også i 2018 ble bevist. Dnmf har i likhet med de fleste andre foretak som er opptatt av mennesket som en del av egen beredskapsavtale en avtale med Sjømannskirken om kriseberedskap, les her.

Den 26. februar hadde Dnmf og prosjektleder i beredskapsavdelingen Ingrid Nyhus sitt årlige dialogmøte hvor vi diskuterte og utvekslet erfaringer fra året som var, samt fremtidens behov. Dnmf påpekte viktigheten av å satse på å nå frem til unge mennesker på de digitale plattformer de bruker. Mental helse er, i likhet med EU prosjektet Dnmf deltar i, særlig i fokus, grunnet den teknologiske utviklingen, færre kolleger og mindre fritid noe som gjenspeiles i blant annet økende antall selvmord.

BEREDSKAP: I 2018 hadde Sjømannskirken 340 beredskapshendelser som organisasjonen håndterte.  24 timers beredskapstelefon + 47 951 19 181 hvor forbundet og medlemmene kan henvende seg 24 timer i døgnet ved ulykker og kriser. Videre kan en gjennom denne ordning få bistand med blant annet følgende:

·       Råd og veiledning i forbindelse med sorg, sorgarbeid og sorgreaksjoner
·       En eller flere resurspersoner fra sjømannskirken kan etter avtale reise til aktuelle sted
·       På ulike måter delta i normaliseringsarbeidet, samtale og bearbeiding, oppfølging og omsorg ovenfor enkeltmennesker, pårørende og kolleger
·       Legge til rette for offisielle markeringer/minnesamvær
·       Kontakt og oppfølging ovenfor pårørende i Norge i samarbeid med den lokale prest
·       Besøk på sykehus

Det minnes også på at Dnmf har et eget 24/7 beredskapsnummer – hvor fag/ advokat hjelp ved uønskede hendelser kan tilbys, opplysninger om dette finner du bak på medlemskortet ditt.

BESØK: Sjømannskirken har i løpet av året registret 650.705 menneskemøter, 3954 sykebesøk, 36.875 møter offshore og 132 fengselsbesøk. Statistikken viser en oppgang på 49 skips anløp, + 2 %, fra 2017 til 2018. Det er i løpet av 2018 ansatt to nye personer, i tillegg til at det er anskaffet /sponset to nye biler. Antallet skipsbesøk har økt fra 1520 i 2017 til 1800 i 2018.

Tema på skipsbesøkene er blant annet:

·       Miljøarbeid om bord
·       Norske/evt. utenlandske aviser, transport, praktiske tjenester
·       Samtalepartner med taushetsplikt

NETTKIRKEN er et lavterskeltilbud om samtale, informasjon og rådgivning for alle uansett hvor en befinner seg i verden: www.nettkirken.no

For ytterligere informasjon: http://www.sjomannskirken.no - Facebook
Snapchat/Instagram/Twitter: @sjomannskirken
Eller orm@dnmf.no