22.10.2015 
​- Skal fellesskapets ressurser på norsk sokkel i fremtiden høstes ved sosial dumping og ved at norske arbeidstakere blir stilt utenfor arbeidsmarkedet? spurte generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson Stortingets næringspolitikere i dag på vegne av sjømannsorganisasjonene.

 
Sjømannsorganisasjonene, representert ved DNMFs generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson og Hans Sande, direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, stilte i dag på åpen høring i Næringskomiteen for å gjenta budskapet om styrking av nettolønnsordningen og norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel.

- I tillegg til lav oljepris og synkende aktivitet på norsk og utenlandske sokler, konkurrerer våre medlemmer med arbeidstakere fra land som har lønninger og arbeidsbestemmelser fjernt fra norske standarder, sa Bengtsson under høringen.  - Aldri har Norge vært en større sjøfartsnasjon enn nå, men aldri har det vært færre norske sjøfolk. Vi ber ikke om særordninger. Flertallet av de som arbeider på norsk sokkel, er allerede underlagt norske lønns- og arbeidsvilkår.  Sjøfolkene er unntaket. Dette er sterkt konkurransevridende.

For å hindre at norske sjøfolk erstattes av arbeidskraft på internasjonale minimumslønninger, krever sjømannsorganisasjonene:

Heving og fjerning av taket i nettolønnsordningen, en ordning som ihht til forskriften er ment å sikre norske sjøfolks konkurranseevne og sikre Norge erfaringsbasert maritim kompetanse. Dagens nettolønnsordning er fremdeles ikke konkurransedyktig når en for eksempel sammenligner seg med Danmark og Sverige.
Utredning av muligheten for å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel,  som flertallet i Fartsområdeutvalget gikk inn for.
At midlertidige tiltak vurderes innenfor rammen av dagens nettolønnsordning. Den pågående krisen offshore har skapt et mulighetsrom, og sjømannsorganisasjonene tar til orde for at de frie midlene i ordningen blir benyttet til å gjøre de gjenværende sjøfolkene og den gjenværende kompetansen konkurransedyktig

​Høring Næringskomiteen foto Vibeke Ekeland Grønn web.jpg
​- Norske sjøfolk er i dag eneste yrkesgruppe på sokkelen som ikke er underlagt norske arbeidslivsreguleringer. Dette er ikke holdbart, uttalte Hans Sande og Hege-Merethe Bengtsson under dagens høring.
 

Høring Næringskomiteen foto Vibeke Ekeland Grønn web.jpg