01.07.2013

​Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (Skipsarbeidsloven) ble vedtatt av Stortinget den 20. juni, og sanksjonert av Kongen i statsråd 21 juni. 
Samtidig trår Maritime Labour Convention (MLC) i kraft over hele verden.
 
Loven settes i kraft 20. august 2013, med unntak av lovens kapittel 10 som settes i kraft 1. januar 2014. Fra 20. august 2013, oppheves sjømannsloven, likevel slik at sjømannslovens diskrimineringskapittel (IIA) gjelder inntil 1. januar 2014. Dette er den største revisjonen av loven som gjelder sjøfolks arbeid på 40 år.
 
- Dermed har storting og regjering likestilt vernebehovet for arbeidstakere, enten man jobber til sjøs eller på land, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp, fornøyd.
 
Innføringen av den nye loven har vært en lang prosess med mye arbeid mot storting og regjering.
- Vi er glade for at arbeids- og sosialkomiteen ved fremleggelsen av sin innstilling til lovvedtaket på Stortinget, ba regjeringen se på stillingsvernet på nytt, sier Avløyp.
 
Dette omhandler omfanget av solidaransvaret og var ikke god nok på dette punktet. DNMF og Unio samarbeidet deretter tett opp mot blant annet stortingsrepresentantene.  
 
- Stillingsvernet er nå endret og begrenset mellom rederi og bemanningsselskap. Vårt arbeid har dermed fått effekt, sier Avløyp, som vil følge saken videre når loven trer i kraft.
 
Mer informasjon om loven finner du på regjeringens nettsider og hos Stortinget.