18.11.2015 
​Dette var det tydelige budskapet til Hege-Merethe Bengtsson på den store politiske markeringen i Stavanger onsdag kveld. Bengtsson som representerte alle de tre sjømannsorganisasjonene på den store markeringen holdt en flammende appell som flere ganger ble avbrutt av taktfast applaus.

 - Våre arbeidsplasser er en av de mest innovative, teknologitette, omstillingsdyktige og produktive i verden. Vår næring innehar verdensledende kompetanse som Norge trenger i tiår fremover. Vi representerer fremtiden. Både innen dagens petroleumsnæring, men vi er og plattformen til det vi skal leve av i fremtiden. Vi krever ikke mye, men vi krever at dagens regjering har kompetanse nok til å ta fremtidsrettede og djerve valg for fremtiden. Vi hadde den type politikere ved inngangen til oljealderen. Vi forventer minst like mye av dagens politikere avsluttet Bengtsson.
Nær tusen engasjerte tilhørere hadde samlet seg utenfor oljemuseet i Stavanger. Vi skal og vil fortsatt bygge norsk velferd understrekt flere appellantene på arrangementet. Næringen hadde fortsatt stor tro på fremtiden, noe også statsråd Tord Lien var inne på til slutt i arrangementet. - de som skal slukke lyset på norsk sokkel ennå ikke er født, avsluttet statsråden.
Les appellen i helhet her:


"Kjære fagforeningsvenner og kamerater! Til regjeringen vil jeg si: Slutt å snakke næringen ned!

Vår kompetanse, vår erfaring, vårt arbeid – er fremtiden.

Vi har kunnskapen og erfaringen som skal til for å bygge landet og velferden!

Vår næring med våre arbeidsplasser, på rigg, flyttbare innretninger, offshorefartøy mfl, er en av de mest innovative, teknologitette, omstillingsdyktige og produktive i verden. Vår kompetanse, innsats og erfaring er ikke bare ledende i landet, men i verden.

En kompetanse som så mange er avhengige av, ikke minst den enkelte som nå enten har mistet eller står i fare for å miste jobben og evnen til å brødfø seg gjennom eget arbeide. Grovt alvorlig er det når situasjonen fremstår som unødvendig og med tilsynelatende handlingslammede politikere.

Er myndighetene blitt så feite og velfødde av oljen, at de tar velferden, arbeidsplassene og den kompetanse vi besitter for gitt!

Denne kompetansen må ikke tas for gitt. Den må foredles og videreutvikles.


Omstilling hører vi mye om
- omstilling i nåværende næring
- omstilling til et næringsliv etter oljen
- grønn omstilling

Til det har jeg å si at:

1. Det skal drives oljenæring i Norge i mange år fremover. Dette er en næring for fremtiden
2. Vi arbeider i en av verdens mest omstillingsdyktige næringer og med verdensledende kompetanse på det vi gjør. Vi driver ikke steinalder drift, men med teknologi i verdensklasse.
3. Det skal drives næring på norsk sokkel i generasjoner fremover også etter oljen. Jeg nevner gruvedrift på havbunnen, kraft produksjon vind og bølgekraft, havbruk, farming osv. Plattformen for denne utviklingen og innovasjonen er den norske kompetansen – vår kompetanse, våre arbeidsplasser, erfaringsbasert kompetanse og formalkompetanse er nødvendig for fremtiden
4. Grønn omstilling – det utvikles hele tiden teknologi i denne næringen basert på erfaringskompetanse og formalkompetanse – vår kompetanse – som innebærer grønnere profil på ulike områder i Norge og verden – jeg kan ikke unngå igjen å nevne det åpenbare- at får vi Europa til å bytte ut all kull med norsk naturgass gir dette en enorm miljøeffekt.

Vi har ikke råd til å miste kompetanse fra denne næringen. Denne kompetansen er fremtiden!


Frem til oljealderen var Norge et relativt fattig land. En rekke tilfeldigheter og ikke minst gode politiske beslutninger endret alt. Nå er det igjen på tide med gode og nødvendige politiske beslutninger. Har vi politikere av samme kaliber i dag?


La oss håpe at de innehar den nødvendige kompetansen!
Kompetanse nok til å ta vare på kompetansen. Kompetanse nok til å styre hele landet og ikke bare deler av det!"
 

 

 

web foto Vibeke Ekeland Grønn DSC_0973.jpg

web DSO.jpeg

web Det norske maskinistforbund foto Vibeke Ekeland Grønn DSC_0086.jpg