07.03.2018 ​Arbeiderpartiets stortingsrepresentant, Ruth Grung, har sendt et skriftlig spørsmål til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om endringen i NIS-forskriften, og hva de andre nordiske landene sier til den norske endringen. ​Arbeiderpartiets stortingsrepresentant, Ruth Grung, har sendt et skriftlig spørsmål til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om endringen i NIS-forskriften.

- Kan statsråden garantere at endringen i NIS-forskriften ikke vil få konsekvenser for arbeidsmarkedet i andre land i Norden – og hva mener hans nordiske kolleger om at han vil starte et kappløp mot bunnen?

Grung viser i begrunnelsen til at statsråden nå vil endre NIS-forskriften slik at Color Line kan flagge om sine Kiel-ferger. 

- Dermed åpner han opp for at 700 norske sjøfolk settes på land, da skip og fartøy som er registrert i NIS-registret kan lønne sine sjøfolk til vilkår der sjøfolkene er hjemmehørende. Dette på tross av at situasjonen er vesentlig endret siden fartsområdeutvalget la frem sin innstilling og at det er dokumentert at konkurranseulempen mot Danmark nå er minimal, skriver hun.  

- Dette kan starte et kappløp mot bunnen i nordisk passasjerfart. Denne endringene vil skape et press på særlig Danmark for å endre sine rammebetingelser for å kunne konkurrere.  

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk spørsmålet i går, 6. mars, og har nå noen dager til å svare på spørsmålet.