23.01.2018 
​Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) spør næringsminster Torbjørn Røe Iskasen (H) om fremdriften i utredningen av norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.​

 
I et skriftlig spørsmål til vår nye næringsminister, Torbjørn Røe Islaksen, spør Senterpartiets stortingsrepresentant Geir Pollestad (bildet), hva status er for oppfølgingen av Stortingets enstemmige vedtak av 21. juni 2017 knyttet til en utredning av Norges handlingsrom knyttet til å kunne stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.

En av de siste oppgavene som Monica Mæland jobbet med, før hun bytt departement i forrige uke, var å formulere mandatet for hvordan denne utredningen skal gjennomføres. Det norske Maskinistforbund og Unio har levert felles kommentarer til utlastet til mandatet. Det kan leses her:12012018 DNMF og UNIO Kommentarer til forslag til utkast mandat norske lønns og arbeidsvilkår.pdf

Geir Pollestad leverte spørsmålet i går, mandag 22. januar. Statsråden skal svare spørsmålet i løpet av seks virkedager. Det vil si at svaret kan forventes mot slutten av denne uka, eller rett over helgen.

Stortingsrepresentanten har tidligere spurt om fremdriften i denne sake